Investiční tipy

Drahé kovy jako investice

Drahé kovy jako investice mají vlastnost uchovávat hodnotu a nepodléhají velkým cenovým výkyvům, jako je tomu u papírových aktiv.

Zlato a stříbro jako investiční nástroj je vhodné pro všechny ty, kteří nechtějí, aby jejich peníze byly znehodnoceny inflačními vlivy nebo devalvací. Prostě pro všechny občany, kteří jsou tímto znehodnocováním peněz trestáni za nezodpovědné hospodaření národních vlád. Zlato a stříbro se v době velké inflace a devalvace chová jako „magnet“, který přitahuje peníze. Přestože zlato a stříbro se jako základ měn a oběživa v současnosti nepoužívá (zlatý standard byl zrušen v roce 1933), jsou tyto kovy celosvětově uznávány jako vysoce likvidní aktiva a stále větší počet lidí si vytváří vlastní zlatou rezervu nákupy investičních slitků a mincí do 100gramů hmotnosti. Bylo by nesprávné spekulovat na prudký nárůst zlata na základě chování finančních trhů. Správné investování do zlata je dlouhodobou a pravidelnou záležitostí a rovná se spoření si na důchod. Investice do zlata nebo stříbra se podobá uzavření pojistné smlouvy a tak je k tomu třeba i přistupovat. Stejně jako pojištění, nákup investičního zlata a stříbra něco stojí, protože ponechané v nečinnosti vyděláte jen jeho růstem na trzích, ale této spekulaci je třeba se vyhnout. Důležité pro Vás je, že budete mít klidný spánek, protože jste svým vlastním způsobem chráněni proti finančním katastrofám v podobě inflace, deflace a proti kolísání měn.

Pravidelný měsíční drobný nákup investičního zlata nebo investičního stříbra zabraňuje velkým jednorázovým finančním výdajům a okamžitě chrání Vaše peníze. Neposlední výhodou investování do fyzického investičního zlata je skutečnost, že investiční zlato je osvobozeno od DPH.

Při investování je třeba brát na zřetel, že nejvhodnějšími instrumenty uznávanými celosvětově jsou investiční zlaté nebo stříbrné mince o hmotnosti jedné trojské unce 1 Oz, což odpovídá cca 31gramům.

Troy ounce - trojská unce, tradiční jednotka hmotnosti zlata, pojmenovaná podle hmotnostní jednotky užívané ve středověku při trzích ve francouzském Troyes. 1 trojské unce = 31,1034807 gramů.

Tato jednotka je základem pro jednoznačné stanovení obsahu zlata či stříbra. Rozumné je vždy diverzifikovat a kupovat vždy například nejen jednouncové mince, ale jejich podíly, které se obchodují v těchto hmotnostech: 1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz. U investičních slitků je zase vhodné budovat si rezervu v sérii od jednogramových do více gramových cihel. Nikdy nevíte, co bude třeba rozměnit a zpětně prodat, a proto je dobré hned si tuto možnost zajistit okamžitě. Investor, kterému jde o získání co nejlevnějšího množství zlata by se měl snažit nakupovat co největší gramáž, protože tam je cena na gram nejvýhodnější. V tomto bodě je nutno uvést tu skutečnost, že české výroční zlaté mince, které mají nejen vysokou uměleckou hodnotu (a za nominál jsou vždy směnitelné), mají cenu zlata na gram velice výhodnou.

Mezi nejznámější investiční zlaté mince patří americký Eagle, jihoafrický Kruger rand a v Evropě je to Philharmoniker .

Při výběru mincí můžete samozřejmě prohledat stránky on line prodejců nebo navšívit obchod s mincemi, připravíte se však o zážitek a s tím spojené získání zkušeností a znalostí. Zážitek při investování do stříbrných či zlatých mincí je v možnosti velikého výběru dle stáří, velikosti ražby a geografie. Je zde nepřeberné množství možností a je vždy lépe něco si zjistit a chvilku času, před rozhodnutím, výběru věnovat.
Ve světě nejprodávanější a nejuznávanější stříbrné mince jsou tyto:

nahoru

Jaký poměr má představovat investiční zlato v portfoliu investora?

Jak tomu často bývá jednoduchých otázek ani tady není jednoduchá odpověď. Dozvídáme se, že zlato by nemělo tvořit více než 5-7% investic. Cokoli nad to už prý představuje pro investory velké riziko. Zlato je dle názoru většiny analytiků velice volatilní, tedy nestabilní s tendencemi prudkých propadů. To ale stále není žádné logické vysvětlení proč zrovna tento poměr a toto číslo, protože akcie a nemovitosti jsou také nestálé a propadají se.

Žádné číslo samo o sobě a tedy ani toto nemá valnou hodnotu. Jestli má někdo úspory ve výši 100 000 korun a měl by mít 5000-7000kč ve zlatě, příliš si své úspory neuchrání. 95% mu bude požírat reálná inflace vy výši 7-10% ročně a jeho malý kousíček ve zlatě bude potřebovat dva roky, než se dostane do oblasti návratnosti investice . Malé zlaté produkty do 5 g mají nevýhodu v tom, že jsou mají vyšší výrobní a dopravní náklady a proto jako investice nebo pojistka proti znehodnocení peněz nejsou nejvhodnější.

Pojďme hledat správnou odpověď reálným pohledem s použitím zdravého rozumu a logiky.

Vždy je třeba si říci jaký máme investiční horizont, jaký je zamýšlený konečný plán a také jaká jsou naše možnosti. Dále je třeba si pravdivě odpovědět, jak věříme politikům, kteří naše finance a tedy naši měnu spravují a také jak velkou důvěru máme v celý současný finanční systém. Ten od roku 2008 lapá po dechu a na udržení při životě potřebuje vždy novou dávku peněz, kterou poskytují daňoví poplatníci. Pro většinu investorů a tzv. chytrých peněz je kriterium udržitelnosti a zdraví finančního systému tím nejdůležitějším argumentem a nejsilnější motivací k mnohem většímu poměru zlata a stříbra ve svých portfoliích. Jako příklad uvedeme Erica Sprotta, kanadského multimilionáře, který drží 80% svých investic ve fyzickém zlatu a stříbru. Dále největší hedžový fond na světě PIMCO doporučuje všem, aby se v pohledu na vývoj finančního systému více zaměřili na investiční zlato jako základní část portfolia. Tito lidé a organizace systému rozumí a vnímají jeho vady.

Podle nás je absolutně nejdůležitější ukazatel, který ukáže na správný poměr zlata v portfoliu právě osobní nedůvěra ve finanční politiku vlády a stav světového finančního systému. Protože víme, že peníze vznikají v posledních 40 letech ve světě jako dluh ( u nás cca 20 let), a protože vidíme, že není snaha zachránit systém jinak, než vytvářet další nové dluhy a zároveň utahovat opasky=snižovat životní úroveň většiny obyvatel. Čím větší nedůvěra v systém, tím větší by měl být poměr zlata jako investice nebo jako dlouhodobých úspor.

Každá doba si přináší určité podmínky, které jsou pro tu kterou investici příznivější či nepříznivější. Právě teď jsme v době, kdy starý finanční systém nedokáže efektivně dále fungovat, protože dluh narostl do rozměrů, které jsou nad reálné možnosti ekonomik států a možností jejich obyvatel. Vidíme stále více nesolventních států a také občanů, kteří nejsou splácet své půjčky. Jakmile se zmenšuje dluh, systém začíná krachovat a my žijeme právě v této době. Centrální banky se snaží pomoci tomu tiskem nových peněz, které jsou ale stále kryty jen novým dluhem.

Není otázkou jestli systém zkrachuje, ale kdy zkrachuje. To, že v těchto podmínkách roste cena zlata již 11 let není překvapením. Je to potvrzení toho, že stále více lidí chápe podstatu systému a chápe, že investiční zlato jsou peníze, které se nedají tisknout. Cena zlata se dá krátkodobě manipulovat a ovlivňovat, ale nedá se udržet. Čím více se tiskne peněz, tím vyšší je cena zlata. Jestli nevíte o lepších možnostech, jak si uchovat hodnotu a kupní sílu svých úspor, je investiční zlato tou nejjednodušší investicí. Přenosné, rychle obchodovatelné a hlavně se nedá tisknout. Potom je už na zvážení každého, jestli pro něho to správné číslo v portfoliu bude 10%, 20% nebo 90%.

nahoru

Jak bránit své úspory? Směnou za investiční zlato!

Průběžně se snažíme naše klienty a čtenáře informovat proč je naprosto nezbytné chránit si své úspory a jak to prakticky provést. Neustále poukazujeme a vysvětlujeme skutečnost, že naše současné peníze ztratily svou schopnost uchovat bohatství (svou kupní sílu) a jsou využívány (zneužívány) těmi, kdo je první vytvářejí a přijímají. První je vytvoří banky na základě dluhu (osobního úvěru nebo státního dluhopisu) a první je přijmě stát nebo ten, kdo zažádal o úvěr. Tímto aktem a vznikem nových peněz se okamžitě snižuje kupní síla našich peněz v pěněženkách a na účtech, protože je ředěna jako šťáva doléváním vody. Jak je tedy možné se ochránit? Proměňujte své úspory za investiční zlato průběžně a při propadech ceny zlata a rychle pochopíte, co se Vám snažíme již dlouho vysvětlit.

 

1) První předpoklad je uvědomit si, že každý "papírový" investiční nástroj je lež. Každý papírový dluh není aktivum, ale pouhý slib zaplatit. Ano, v tomto papírovém světě je používán velký pákový efekt a skutečně je teoretická možnost obrovských zisků. Ovšem stejný pákový efekt vytváří stejně velké nebo dokonce větší riziko enormních ztrát. Žijeme ve světě, který je přeplněn "sliby zaplatit dluh" a kdy v konečném účtování 80-90% těchto slibů bude muset být zrušeno. Většina těch, kteří takto drží svůj majetek ve formě papírových slibů o svá papírová aktiva přijde. Protože v této hře mají ti, co tvoří pravidla hry investování do papírů vždy triumfy v ruce, oni neprohrají! Prohrajete vy !!! Jestli držíte papírový certifikát na zlato v bankovní úschově, nechte si ho vydat nejlépe hned zítra !!!

2) Uvědomte si, že fyzické investiční zlato, které skutečně držíte u sebe, není slibem zaplatit, ale je TO PLATBA! Ti, kteří vlastní zlato neztratí svá aktiva. Mít u sebe svá aktiva ve světě, který je před krachem vám může nejen zachránit životy, ale také může vytvořit nevídané možnosti získat půdu, nemovitosti a firmy za výprodejové ceny.

3) Uvědomte si, že každý distributor investičního zlata, který má velký aparát zaměstnanců a honosné sídlo firmy nemůže fungovat ve vašem zájmu. Takovéto firmy mají velké provozní náklady, a proto jejich ceny prodeje a odkupu nemohou být ty správné.

4) Uvědomte si, že první fáze býčího trendu u všech aktiv je vždy ovládnuta CHYTRÝMI PENĚZI.To jsou investoři, kteří nejenže chápou podstatu finančního systému azjistili, že investiční zlato je skvělou investicí, ale také zjistili, kdo jsou to etiční a féroví obchodníci s investičními kovy. Když budete hledat svého dodavatele investičního zlata, stříbra, platiny nebo palladia, vyhněte se drahým adresám. Najděte si obchodníka, který má svou kancelář, 1-2 zaměstnance a je na trhu alespoň 3-4 roky. Zavolejte mu, domluvte si schůzku a začněte chránit svůj majetek dokud je čas!

nahoru

Investiční zlato a důvody pro investici

Investiční zlato = peníze

  • Investiční zlato sloužilo v podobě peněz přes 5000 let a do této role se opět vrací
  • Investiční zlato má jedinečné vlastnosti peněz-nedá se zničit, ani lehce získat, má jednoznačnou ryzost i hmotnost a je lehce dělitelné.

Investiční zlato = aktivum

  • Investiční zlato je aktivem, které centrální banky od roku 2009 razantně nakupují
  • Investiční zlato nedokáže žádná vláda znehodnotit svým nezodpovědným chováním a neustálým tisknutím národních měn

Investiční zlato = vyúčtování papírovým měnám

  • Investiční zlato poukazuje na znehodnocování kupní síly všech světových papírových měn

Investiční zlato = nástroj na uchování kupní síly

  • Investiční zlato je jedinou investicí v třídě aktiv, která již 12 let každoročně vzroste o 20%
  • Investiční zlato v dobách inflace zvyšuje kupní sílu investorů
  • Investiční zlato v dobách deflace uchovává kupní sílu investorů

Investiční zlato je osvobozeno od DPH

  • Investiční zlato nenese úroky ale také se na ně nevztahují daně

Investiční zlato a investiční stříbro = nejjednodušší investice pro každého

  • Investiční zlato je v současné chaotické době spolu s investičním stříbrem jedinou optimální a praktickou investicí pro ty, kteří se snaží uchovat si své úspory

 nahoru