Spoření ve zlatě

Spoření ve zlatě, jeho vznik a smysl

Spoření představuje odklad části prostředků do budoucnosti a je zdrojem vytváření kapitálu, který bude tvořit spotřebu v budoucnu. V dnešní době dobíhá finanční systém, jež se uplatňoval po dvě generace. Je pro něj charakteristická tvorba peněz na základě dluhu a bankovní rezervy v podobě státních dluhopisů. Tento systém začal fungovat v roce 1971 po zrušení zlatého směnného standardu dolaru. Ale v dnešní době už přestávají být funkční stávající a známé způsoby spoření. A to díky značné zadluženosti systému, jež způsobuje, že splácení úroků odebírá hotovost, nezbytnou pro růst. Situace se řeší tiskem nových peněz, které jsou vždy podloženy dalším dluhem a vytváří tak stále větší nový dluh. Celý systém je nestabilní a nedůvěryhodný a před lidmi tak vyvstává nutnost chránit svůj majetek a spořit jinak, než dosud platilo - tedy spořit ve zlatě a stříbře. I východní centrální banky začaly v roce 2009 snižovat objem dluhopisů západních států a nahrazovat je zlatými rezervami. Je patrné, že investiční zlato se opět začíná stávat platidlem. Investiční zlato začali používat i velcí individuální investoři, finanční instituce a přemýšliví jedinci. A tak začalo spoření ve zlatě a stříbře. Ceny drahých kovů od roku 2000 každoročně vytrvale rostou a poukazují tak na znehodnocování kupní síly peněz vytvořených na základě dluhu.

Jak spořit ve zlatě a stříbře

Spoření ve zlatě je nejvhodnější v jeho fyzické podobě, jak je patrno i na příkladu centrálních bank. Centrální banka Německa nedávno požádala o návrat měnového investičního zlata ve fyzické podobě ve snaze čelit nestabilitě dluhy krytých financí. I další centrální banky žádají o návrat svého investičního zlata a fyzické investiční zlato nakupují ty z nich, co mají příliš velké rezervy v dluhopisech (Čína, Rusko, Brazílie, Mexiko a další). Příklad centrálních bank je hodný následování i pro rozumné jednotlivce, pouze s rozdílem finančních možností. Centrální banky nakupují neustále a vždy více, když cena investičního zlata klesne. Spoření ve zlatě je tedy možno uskutečňovat v občasných nákupech určitého množství fyzického investičního zlata za aktuální cenu, anebo ještě lépe v pravidelných nákupech, kdy se za určitou pevně stanovenou platbu nakoupí investiční zlato za aktuální cenu.

Pravidelné spoření ve zlatě menšími částkami

Při pravidelném spoření v investičním zlatě v menších částkách není třeba žádného plánování a nákupy se uskutečňují pravidelně - tak jak to činí bohaté a prozíravé centrální banky. Při pravidelných nákupech investičního zlata a investičního stříbra jej kupec získává za průměrnou cenu a využívá i jejích propadů. Spoření ve zlatě nebo stříbře se odehrává ve fyzické podobě, a to mu zaručuje stabilitu a nemožnost znehodnocení. Je to rozumná investice do zlata či stříbra.