Lunární kalendář - ROK PSA

Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých věcech a drobnostech. Je tak trochu blázen, ale jeho dobrý čich a kritický duch ho chrání před nejhorším.

Povrchně pozorován, jeví se Pes chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes tyto vady má Pes skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý.

Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídka kdy se skutečně zalíbí, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu přátel. Dělá vše pro druhé, svou obětavostí, která jde až do sebezapření a často se sám poškozuje na úkor druhých.

Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v lásce je Pes otevřený, silný a zejména čestný. Má s ní ale velké problémy.

Narození.

10.2.1910 - 29.1.1911 2.2.1946 - 21.1.1947 25.1.1982 - 12.2.1983 16.2.2018 - 4.2.2019
28.1.1922 - 15.2.1923 18.2.1958 - 7.2.1959 10.2.1994 - 30.1.1995 3.2.2030 - 22.1.2031
14.2.1934 - 3.2.1935 6.2.1970 - 26.1.1971 29.1.2006 - 17.2.2007 22.1.2042 - 9.2.2043