Výhledy zlata - čínský model

Čínský model obchodu s ropou.

panda

Do konce letošního roku bude formálně přijat plán ČLR, kdy exportéři ropy do Číny budou přijímat čínský juan. Pobídkou pro exportéry pro přijetí čínské měny bude možnost směny přijatého juanu za měnové fyzické zlato. Toto zlato bude pro exportéry ropy nakupováno zvenčí, tedy mimo Čínu.

Toto revoluční schéma obchodu s ropou bude mít celosvětové důsledky.

Poprvé od roku 1971-po 41 letech se stane měnové zlato opět součástí mezinárodních obchodních transakcí.

Číňané tak spojí skutečné světové peníze, zlato a nejdůležitější světovou komoditu-ropu, která je hnacím motorem veškeré světové produktivní aktivity.

Zde je dobré si připomenout, jak si USA poradily se spojením zlato-ropa v roce 1971.

Do roku 1970 bylo těm co řídili USA zřejmé, že brzy bude třeba dovážet obrovské množství ropy ze Saudské Arábie. Podle Bretton Woodské dohody z roku 1945, by obrovské množství dolarů, které by plynuly do Saudské Arábie v podobě plateb za exportovanou ropu byly požadavkem na zbývající měnové zlato držené ministerstvem financí ve výši 35 USD za trojskou unci. To by rychle vyčerpalo zlaté rezervy a bylo proto třeba rychle spojení zlata a dolaru přetnout. Podle toho se tedy 15.srpna 1971 US zachovaly: zrušily krytí dolaru zlatem a dále platily dolary za ropu. Kissinger přesvědčil Saudy, aby ukládali dolary do amerického bankovního systému a drželi dolarové dluhopisy.

Alternativa, tedy pokračování v monetárním systému přijatého v Bretton Woods by znamenala, že USA by musely zvednout cenu zlata do orlích výšin, aby se snížil objem zlata, který by se musel vyplatit Saudům na tolerovatelnou úroveň. Ovšem růst ceny zlata v dolarech by způsobil obrovskou devalvaci dolaru a kolaps jeho mezinárodní prestiže. To by skončilo dominantní roli USA ve světě. Tento výsledek nebyly USA ochotny přijmout a tak Nixon "zavřel" zlaté okno v srpnu 1971.

Čínské opatření, které jsme popsali výše, bude pravým opakem amerického rozhodnutí z roku 1971. Zvýší a bude zvyšovat cenu zlata přes schéma ROPA ZA YUAN -ZA ZLATO, jakmile bude tento program koncem roku spuštěn.

Čína importuje denně 8 milionů barelů ropy. Část pochází z Ruska, ale většina pochází od ostatních světových producentů. Dá se odhadovat, že od těchto dodavatelů to bude 6 milionů barelů denně. Pro tyto dodavatele bude čínký návrh velice lákavý. Někteří si vezmou zlato, někteří ne.

Ve finální analýze můžeme eliminovat kalkulace dolarové ceny barelu ropy a dolarovou cenu zlata. Finální kalkulace musí být vztahem, který si vytvoří světové trhy mezi ropou a zlatem. Obrovské množství ropy bude muset být placeno zlatem. Mezi tímto množstvím ropy a relativně malým množstvím zlata bude muset být vytvořena ekonomická rovnováha.

Okamžitá čísla v tomto vztahu budou výrazně změněna: ropa při ceně 50 dolarů za barel a cena zlata 1300 USD za unci znamená, že jedna unce zlata koupí 26 barelů ropy. To je zcela neudržitelný vztah v případě, že se za ropu bude platit zlatem.

Při současném stavu 31,1 gramu zlata (1 trojská unce) dělená 26 barely, představuje vztah, kdy 1.196g zlata koupí barel ropy. Toto je neudržitelně nízká kupní síla zlata. Při ceně 13 000 USD za unci, při ceně 50 USD za barel, to bude 0,1196gramu zlata za barel. Možná tedy v nepříliš vzdálené budoucnosti uvidíme tuto cenu zlata.

Bude zde permanentní poptávku po zlatu z Londýna, když si stále větší množství exportérů bude vybírat při platbě za ropu zlato-a tato trvalá poptávka po fyzickém zlatu způsobí rostoucí cenu kovu, protože bude nezbytné přizpůsobit obří dodávky ropy do Číny relativně malé zásobě světového zlata, které může být obchododáno.

Je téměř nemožné přepovídat, při jakém vztahu se produkce ropy a dostupnost zlata stabilizuje. Když se ale stabilizuje, s jistotou můžeme předpovídat, že cena zlata denominovaná v dolarech nebo v yuanu bude mnohem vyšší, což znamená, že dolar a yuan ze svých současných pozic silně devalvují.

Pojítko mezi ropou a zlatem , kdy ropa je nejdůležitější světovo komoditou a zlato jedinými světovými opravdovými penězi zcela změní vše, co jsme brali v posledních 46 letech za samozřejmost.

Čínské zlaté rezervy, které dle skutečných analytiků představují nejméně 30 000 tun spolu se zlatem, drženým obyvateli (čínská vláda podporuje své občany ke spoření ve zlatě ) zvýší bohatství a vliv Číny ve světě.

Jakmile dojde k dostatečné devalvaci juanu, čínská vláda bude moci krýt veškeré yuany zlatem a také veškerý čínský soukromý a státní dluh. Rusko má dostatečné zásoby zlata, aby mohlo toto také uskutečnit.

Čína a Rusko budou moci požadovat za svůj export platbu zlatem a také budou ochotny za import zlatem platit.

Tak je pojítko mezi ropou a zlatem prvním krokem, který může vést, samozřejmě v určitém časovém horizontu ke znovuobnovení světového zlatého standardu.

Asi není potřeba zdůrazňovat, že velké znehodnocení dolaru postaví USA do velmi obtížné situace. A o tomto se budeme bavit zase někdy příště.

zdroj: Hugo Price Salinas, Výhledy pro zlato

Internetový obchod www.zi-numismatika.cz  ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.